Milí rodičia a žiaci,

Milí rodičia a žiaci, radi by sme sa Vám poďakovali za prejavenú dôveru v uplynulom náročnom roku a zároveň si dovoľujeme Vás informovať, že vedenie Súkromných škôl v Lučenci vyvinie maximálne úsilie pre otvorenie brán našich škôl žiakom a študentom hneď, ako to bude možné po skončení vianočných prázdnin v …

Dištančné vzdelávanie

Vážení rodičia, milí žiaci a študenti. Od 26 októbra prebieha na Súkromnom gymnáziu a Súkromnej základnej umeleckej škole dištančné vyučovanie. Bližšie informácie ohľadom vyučovania boli odoslané emailom, alebo ich nájdete na stránkach našich škôl pod záložkou Covid19.