Dištančné vzdelávanie

Dištančné vzdelávanie

Vážení rodičia, milí žiaci a študenti.
Od 26 októbra prebieha na Súkromnom gymnáziu a Súkromnej základnej umeleckej škole dištančné vyučovanie. Bližšie informácie ohľadom vyučovania boli odoslané emailom, alebo ich nájdete na stránkach našich škôl pod záložkou Covid19.