Kategória: <span>Dôležité oznamy</span>

Virtuálne prehliadky našich škôl

Vážení rodičia, žiaci a študenti, Na našich stránkach pribudla možnosť prezrieť si priestory našich škôl online. Stačí si vybrať školu a v pravom menu kliknúť na link virtuálnej prehliadky. Dúfame, že sa vám táto možnosť prezerania našich priestorov bude páčiť a dáte o tejto možnosti vedieť aj svojim známym. S …

Dôležitý oznam

Milí rodičia, na základe podnetu dvoch rodičov žiakov SZŠ podaného na RÚVZ v Lučenci a následnom usmernení zo strany RÚVZ dochádza k dôležitej organizačnej zmene: S platnosťou od 9.2.2021 až do odvolania platí prísny zákaz vstupu nepovolaných osôb do vnútorných aj vonkajších priestorov Súkromných škôl v Lučenci. Do budovy ako …

Milí rodičia a žiaci,

Milí rodičia a žiaci, radi by sme sa Vám poďakovali za prejavenú dôveru v uplynulom náročnom roku a zároveň si dovoľujeme Vás informovať, že vedenie Súkromných škôl v Lučenci vyvinie maximálne úsilie pre otvorenie brán našich škôl žiakom a študentom hneď, ako to bude možné po skončení vianočných prázdnin v …

Dištančné vzdelávanie

Vážení rodičia, milí žiaci a študenti. Od 26 októbra prebieha na Súkromnom gymnáziu a Súkromnej základnej umeleckej škole dištančné vyučovanie. Bližšie informácie ohľadom vyučovania boli odoslané emailom, alebo ich nájdete na stránkach našich škôl pod záložkou Covid19.