Súkromné školy

Dištančné vzdelávanie

Prerušenie vyučovania v školách v rámci opatrení proti koronavírusu zastavilo na dlhšie obdobie život aj na našej škole. No neprestali sme sa vzdelávať a získavať nové vedomosti a zručnosti.

Naši pedagógovia sa aj v tomto „koronaobdobí“ neustále usilujú o tvorivé a zábavné učenie našich žiakov v domácom prostredí. So svojimi  usilovnými žiakmi pracujú prostredníctvom online vyučovania, pričom spoznávajú nové témy, prehlbujú a opakujú už spoznané, ale aj tvoria. K systematickej práci v domácom prostredí motivujú svojich žiakov aj formou interaktívnych prezentácií, nápaditých pracovných listov ale i zaujímavými zadaniami praktických úloh.

Neoddeliteľnou súčasťou domáceho učenia sa našich žiakov je interaktívny program ALF, v ktorom si žiaci zábavnou formou svoje vedomosti utvrdzujú, opakujú a overujú a tiež aplikácia ZOOM, vďaka ktorej sa prostredníctvom online videohovorov udržiavajú veľmi dôležité sociálne väzby medzi žiakmi navzájom ako i medzi žiakmi a učiteľmi.

Veľká vďaka, na tomto mieste patrí rodičom našich žiakov, ktorí sú v súčasnosti v pozícii „domácich učiteľov“ našimi najväčšími pomocníkmi.

Veríme, že spoločnými silami zvládneme toto neľahké obdobie a už čoskoro sa spolu všetci stretneme v našej milovanej škole. Všetci si už veľmi chýbame, spolužiaci spolužiakom, žiaci učiteľom a myslíme si, že aj učitelia žiakom….

KOMENTÁRE ŽIAKOV K UČENIU SA ONLINE:

Laura Virágh, 2.A: „Ráno vstanem, umyjem sa, oblečiem sa a pustím sa do učenia. Najradšej mám čítanie. Chýba mi učenie v triede. Chýbajú mi spolužiaci.“

Lukáš Danko, 1.A: „Pani učiteľka nám každý deň posiela inštrukcie k úlohám a my si ich svedomito plníme. Máme dni, keď sa nám chce menej pracovať, ale stále všetko dobehneme. SME DOMA – chránime seba aj ostatných.“

Matej Baláž, 1.B: „Pani učiteľka Mili sa toho ujala úžasne a profesionálne. Tri krát do týždňa máme individuálne vyučovanie, len syn a pani učiteľka a dva krát do týždňa s celou triedou. Celkovo učenie formou online zvládame vďaka tomu oveľa lepšie, a aj keď nám ostanú úlohy na vypracovanie aj po vyučovaní, vie sa na ne lepšie sústrediť lebo je ešte „naštartovaný“ z vyučovania.“

Martinko Halás, 1.B: „Prvé dva týždne učenia z domu boli náročné, ale mali sme veľkú, hlavne morálnu podporu od našej pani učiteľky Mili, za čo je patrí veľká VĎAKA. Maťko sa veľmi teší na online hodiny, s ktorými je teraz vyučovanie z domu oveľa ľahšie a hlavne vidí aj svojich kamarátov. ĎAKUJEME všetkým a prajeme si skorý návrat do školy :-).

Monika Mišíková, 1.B: “ Mne sa to veľmi páči. „

Adamko Brada, 1.B: „Aj u nás sa pracuje…. Adamko sa každý deň nevie dočkať, kedy bude online hodina a nové úlohy v Alfovi.“

Jakubko Galdík, 1.B: ,,Učím sa, aj keď sa mi veľmi nechce, radšej by som išiel do školy, chýbajú mi kamaráti.“

Nelka Kladivíková, 1.B: „Hodiny s pani učiteľkou Mili sa mi veľmi páčia a stále sa na ne teším. Robíme projekt na prvouke a celá trieda sa cez internet vidíme. Aspoň na seba nezabudneme. Škola a kamaráti mi veľmi chýbajú.“

Nikolka Pálešová, 2.B: „Chýba mi škola, v škole ma to baví viac ako doma.“

Kika Pálešová, 5.A: „V škole sa mi učí lepšie, ale dá sa to zvládnuť. Už mi veľmi chýbajú spolužiaci, moja širšia rodina a aj učitelia.“