Súkromné školy

Kontakty

e-mail: ekonom@sgymlc.sk
e-mail: sekretariat@sgymlc.sk
Adresa:
Súkromné gymnázium,
Gemerská cesta 1,
98401 Lučenec
Adresa:
Súkromná základná škola,
Gemerská cesta 1,
98401 Lučenec
Adresa:
Súkromná základná umelecká škola,
Gemerská cesta 1,
98401 Lučenec
IČO: 450 240 65
DIČ: 202 269 6357
IČO: 450 240 57
DIČ: 202 269 6324
IČO: 450 240 49
DIČ: 202 269 6379
Riaditeľka školy
Ing. Katarína Molnárová
mobil:
0905 644 514
e-mail:
molnarova@sgymlc.sk
Riaditeľka školy
PaedDr. Mária Pálešová
mobil:
0907 309 755
e-mail: palesova@sgymlc.sk
Riaditeľka školy
Denisa Kertészová
mobil:
0908 132 435
e-mail:
kertesova@sgymlc.sk