Súkromné školy

OZ Študent

Občianske združenie študent, ktoré má v stanovách zakotvený cieľ rozvíjať a podporovať vzdelávanie a pomáhať talentovaným študentom, Vás milí rodičia, zamestnanci, rodinný príslušníci, priatelia našich škôl, ktorým záleží na tom, aby sa naši študenti a žiaci učili v tých najlepších podmienkach prosí

o 2% zo zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb

Tlačivá aj s poučením si môžete stiahnuť nižšie, prípadne Vám formuláre doručíme prostredníctvom Vášho dieťaťa.

Vyplnené tlačivá môžete odovzdať buď priamo na Vašom daňovom úrade, alebo cez Vaše dieťa do rúk triednemu učiteľovi.

Vopred Vám ďakujeme.
Mgr. Tomáš Kríž, štatutár OZ Študent


1. Príloha – Predvyplnený a editovateľný formulár vyhlásenia za rok 2024

2. Príloha – Editovateľný formulár potvrdenia o zaplatení dane

3. Príloha – Poučenie k vypĺňaniu formulárov


Projekt na podporu rozvoja športu 2018

Projekt realizovaný s finačnou podporou Úradu vlády SR – program podpora rozvoja športu na rok 2018