Dôležité oznamy

Dôležité oznamy

Vážení rodičia, žiaci a študenti, Na našich stránkach pribudla možnosť prezrieť si priestory našich škôl online. Stačí si vybrať školu Read more
Milí rodičia, na základe podnetu dvoch rodičov žiakov SZŠ podaného na RÚVZ v Lučenci a následnom usmernení zo strany RÚVZ Read more
Milí rodičia a žiaci, radi by sme sa Vám poďakovali za prejavenú dôveru v uplynulom náročnom roku a zároveň si Read more
Vážení rodičia, milí žiaci a študenti. Od 26 októbra prebieha na Súkromnom gymnáziu a Súkromnej základnej umeleckej škole dištančné vyučovanie. Read more