Súkromné školy

Vedenie škôl

Zriaďovateľ súkromných škôl:
Branislav Becher
Riaditeľka
Súkromného gymnázia

Ing. Katarína Molnárová
Riaditeľka
Súkromnej základnej školy

PaedDr. Mária Pálešová
Riaditeľka
Súkromnej základnej

umeleckej školy
Denisa Kertésová DiS.art.