Súkromné školy

Stravovanie

Kontaktné údaje dodávateľa stravy: tel: 0903 507 273, e-mail: swim@centrum.sk

číslo účtu IBAN: SK95 1111 0000 0011 0238 4003

 Elektronický objednávkový systém (EOS):

Webová stránka EOS

Manuál k elektronickému objednávkovému systému

Stravovanie na SGYM – stručné informácie

Vážení rodičia,
na základe Vašich požiadaviek a pripomienok k stravovaniu detí v školskej jedálni sme zriadili stravovaciu komisiu. Radi uvítame Vaše postrehy a návrhy, ktoré môžete zasielať na

stravovanie@sgymlc.sk

(link je potrebné skopírovať do svojho poštového klienta)

Ďakujeme za spoluprácu.